header

 

 Liity jäseneksi

Hae sivuilta

Asenne, ammattitaito ja halu auttaa. Tamperelainen lääkinnällisten tukivaatteiden valmistaja Lymed Oy halusi organisoida auttamisensa itse ja varmistaa sen onnistumisen. Omaan osaamiseen pohjautuvan avun vienti sopii hyvin myös pienemmille yrityksille.

Lymed on toiminut ainoana pohjoismaisena lääkinnällisten tukivaatteiden valmistajana vuodesta 1993 asti. Tuotteita käytetään erilaisissa painehoitoa vaativissa tilanteissa, kuten arpihoidossa, turvotushoidossa, leikkausten jälkihoidoissa sekä tukivaatteina neurologisessa fysio- ja toimintaterapiassa sekä urheilussa.

Kuva1

Kalusto luovutuskunnossa. Sairaalan henkilökunta kuljetti apuvälineet sitä mukaa lukkojen taakse varastoon kun ne takapihan kokoonpanolinjalta valmistuivat.

Ajatus käytettyjen, edelleen hyvälaatuisten Lymed-tuotteiden kierrättämisestä sai yrityksen miettimään väyliä kehitysmaihin. – Tuotteiden elinkaarta on mahdollista jatkaa maissa, jossa terveydenhoidossa käytettävien apuvälineiden standardisointi ei ole niin tiukkaa kuin meillä länsimaissa, kertoo Lymedin toimitusjohtaja Teija Toikka.

Projekti eteni sanoista teoiksi hyvinkin ripeästi kun niin ikään perheyrityksessä työskentelevä Essi Toikka suoritti opintojensa harjoittelujakson Tansaniassa vuoden 2011 lopulla. Yhdessä suomalais-tansanialaisen Tanzania Volunteers Ltd:n kanssa kartoitetut tarpeet paikallisissa sairaaloissa vastasivat täysin Lymedin kierrätysajatukseen.

Tuon matkan jälkeen kampanja polkaistiin käyntiin vauhdilla. Jokaiseen tehtaalta asiakkaalle lähteneeseen pakkaukseen lisättiin vetoomus, jossa pyydettiin lähettämään hyväkuntoinen tuote takaisin kun sitä ei enää tarvita. Myös kaikkia jälleenmyyjiä ja muita yhteistyökumppaneita infottiin kampanjasta.

– Palautetta alkoi tulla välittömästi. Satojen käytettyjen painevaatteiden lisäksi varastomme täyttyi syksyyn mennessä myös pyörätuoleista, rollaattoreista, kainalosauvoista, suihkutuoleista ja muista erilaisista kuntoutusvälineistä, kertoo Essi Toikka.

 

Kuva3

Luottamuksellinen hoitosuhde syntyi nopeasti. Anna Halttunen sai pieneltä palovammapotilaalta hyväksyvän hymyn, kun painepaita oli puettu päälle. Myös tilannetta seurannut äiti oli tyytyväinen lapsensa saamaan hoitoon.

Loppuvuonna Tansaniaan suuntautuvan kierrätystavaraerän vienti- ja konsultaatiomatkan suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin. Kevään aikana Lymed haki kahta vapaaehtoista fysio- tai toimintaterapeuttia toteuttamaan marraskuussa kuukauden mittaisen koulutusjakson paikallisissa Moshin kaupungin sairaaloissa. Haasteelliseen tehtävään valittiin jyväskyläläiset toimintaterapeutit Anna Halttunen ja Sanna Lius.

 – Yhteistyökumppanimme Tanzania Volunteers selvitti tarkemmat yksityiskohdat konsultoitavista kohteista, joten tiesimme minne mennä. Saimme jopa etukäteen tietoa muutamasta casesta, joihin meiltä toivottiin ammatillista apua. Matka onnistui loistavasti, ja saimme uutta potkua jatkaa kampanjaamme edelleen, kertoo Essi.

Projekti oli Tanzania Volunteersille ensimmäinen tällä tavalla toteutettu hanke ja siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen myös heille. – Lymedin käyttämä auttamismalli on oikea tapa auttaa kehitysmaita vastuullisella tavalla. Etsimme juuri tämän kaltaista kehitysyhteistyötä ja toimimme erittäin mielellämme välittäjäkumppanina jatkossa muissakin samankaltaisissa projekteissa. Paikallisosaamisemme Tansaniassa varmistaa projektin sujuvuuden ja turha välistäveto jää pois, kertoo Tanzania Volunteersin suomalainen koordinaattori Hanna Metso. – Monet kauttamme vapaaehtoistyössä olleet jatkavat avustamista kotiin palattuaan lähettämällä vapaaehtoistyöpaikoilleen erilaisia avustuksia kauttamme.

Kuva2

Lymedin toimitusjohtaja Teija Toikka koeajaa uudelleenkoottuja menopelejä.

Lymed on keskittynyt projektissa kestävään kehitykseen, vaikka osa tavaroista annettiinkin puhtaana lahjoituksena. – Tarkoituksena on enemmänkin maailmanlaajuisen yhteistyön luominen kuin perinteinen avustustyö. Haluamme varmistua siitä, että toimittamamme apuvälineet menevät niitä tarvitseville ja että niitä osataan käyttää oikein.  Uusien työvälineiden käyttö antaa paikallisille terapeuteille itsevarmuutta, mahdollisuuden laajemman ammattitaidon hyödyntämiseen ja aktivoi kehittämään omaa työnkuvaansa. Terapeutit ovat tuotekoulutuksen kautta sitoutuneet vastuulliseen yhteistyöhön. Ongelmatilanteissa yhteydenpito meihin on helppoa ja nopeaa sähköisesti esim. sosiaalisen median kautta. Tanzania Volunteersin kautta saamme toimitettua tuotelähetykset suoraan terapeuteille sairaaloihin. Lähetämme Lymed-tuotteita sopivin erin ja katsomme miten homma tulee jatkumaan. Iso etu tässä on se, että voimme suoraan toimia yhteistyössä avun saajan kanssa ja panostuksemme saadaan sataprosenttisesti perille, Essi Toikka muotoilee yrityksen auttamisideaa.

Kuva4

Essi Toikka kokoamassa rollaattoria. Apuvälineet purettiin Suomessa osiin ja lähetettiin lentorahtina kahdessa taustalla näkyvässä puulaatikossa. Lymedin naisten reipasotteinen toiminta herätti kummastusta paikallisissa ihmisissä.

Teija Toikka oli mukana matkalla ja näki yrityksensä hyvän työn kannattaneen. – Ei tarvita miljoonia, jotta saadaan hyvää aikaan. Projektin alkupanostuksen jälkeen työ jatkuu hyvinkin pienellä rahallisella satsauksella, hän kannustaa muitakin pk-yrittäjiä ajattelemaan omia mahdollisuuksiaan. Matkalla toimitusjohtajalla virisi kauaskantoisempiakin suunnitelmia: ehkä jonain päivänä tansanialaiset voivat käydä hoidattamassa itseään paikallisella LYMED-klinikalla.

Lue jyväskyläläisten toimintaterapeuttien Anna Halttusen ja Sanna Liuksen blogi koulutusjaksolta Tansanian Moshista http://pieniapuonsuuri.blogspot.fi

______________________________________________________________________

 

Uutisikkuna: Fysioterapia ja kuntoutus mediassa