header

Hae sivuilta

Mistä löytyy rohkea päättäjä?

Suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on Suomen tärkeimpiä kohtalon kysymyksiä.

Olen fysioterapia- ja kuntoutusalaa 25 vuoden ajan seuranneena terveystoimittajana kaivannut sitä vallan kahvassa olevaa poliittista päättäjää, joka nykytilanteessa oikeasti pysähtyisi kuuntelemaan, mitä alan mikro- ja pk-yrittäjillä ja heidän kauttaan terveydenhoitopalveluja käyttävillä kansalaisilla on sydämellään ja sanottavanaan.

Kansalaiset kautta maan odottavat vielä pahaa aavistamatta sote-ratkaisun tuovan luvattuja parannuksia. Pk-yrittäjissä on sen sijaan herännyt päättäjien kovakorvaisuuteen liittyvä oikeutettu pelko. Olemassaolonsa puolesta kamppailevat mikro- ja pk-yritykset kantavat suurta huolta paitsi oman toimintansa ja työllistämismahdollisuuksiensa jatkumisen, myös asiakkaidensa puolesta. Pienyrittäjien ja kansalaisten etu on yhteinen, mutta päättäjät eivät pysähdy kuuntelemaan. Lausuntoja pyydetään, mutta niihin suhtaudutaan etupiirien edunvalvontana, jonka ei anneta vaikuttaa jo valmiiksi kaavailtuun. Faktat ja laskelmat jätetään huomiotta – viimeistään siinä vaiheessa, kun naapuripuolueen edustaja ratsastaa helpoilla, päältä katsoen kannatettavilta vaikuttavilla väittämillä yhden kanavan autuaaksi tekevyydestä. Tosiseikoista viis.

Päättäjien oletus tuntuu olevan, että eri puolilla maata toimivat, korkean ammattiosaamisen omaavat terveydenhuollon yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa ja säilyvät hätävarana, tehtiinpä millaisia sote-päätöksiä tahansa. Oletus on väärä. Monet terveydenhuollon pk-yritykset elävät työvoimavaltaisina kädestä suuhun samalla kun hoitavat yhteiskunnan kannalta mitä tärkeintä tehtäväänsä täydentäessään julkisen terveydenhuollon palveluita ja vähentäessään oleellisesti siihen kohdistuvia paineita.

Minulla on ollut vuosien mittaan mahdollisuus seurata kymmenien eri puolilla maata ahertavien fysioterapia-alan yrittäjien arkea. Hattuni nousee pilviin. Hyvin korkean ammattietiikan, ammattitaidon ja suuren, käytännön tekoina ilmenevän auttamishalun omaavat pienyrittäjät henkilökuntineen tuottavat ”selkänahastaan” ihmisille välttämättömiä lähipalveluita auttaen heitä huolehtimaan omastaan ja läheistensä työ- ja toimintakyvystä, asumaan kauemmin kotona ja tukien vammaisia lapsia ja aikuisia mahdollisimman itsenäiseen ja ihmisarvoiseen elämään.

Siksi sapettaa, kun nämä Suomeen veronsa maksavat, työllistävät pk-yritykset niputetaan kerta toisensa jälkeen samaan kastiin niiden suurten kansainvälisten terveysalan jättiyritysten kanssa, joiden liiallinen voimistuminen halutaan estää. Päättäjät vakuuttavat ohimennen ymmärtävänsä yrityskentän rakenteen, mutta tekevät seuraavassa käänteessä päätöksiä, jotka haavoittavat nimenomaan pk-kenttää – ja sitä kautta asiakasta.

Toimenpiteet osuvat väärään maaliin. Sairausvakuutuskorvausten leikkaus ei tunnu välttämättä lainkaan suurten toiminnassa, mutta syrjäseudulla toimiville mikro- ja pk-yrityksille se saattaa olla kuolinisku. Seuraus on, että jättiyritysten voittokulku jatkuu – vastoin omaa oletustaan päättäjät tulevatkin tukeneeksi nimenomaan suuria, kansainvälisomisteisia toimijoita.

Yrityskauppa käy terveydenhoitoalallakin kuumana – jokainen huono päätös ajaa pk-yrityksiä isompien syliin. Tulevaisuuden kauhuskenaario on kustannusten räjähtäminen: kun julkinen sektori ei selviä asiakastulvasta, palveluja joudutaan pakon edessä ostamaan jäteiltä, jotka voivat sanella hintansa. Vaihtoehtona on potilaan jättäminen hoidotta. Mistä silloin löytyy se päättäjä, joka ottaa vastuun tapahtuneesta?

Ambulanssiyritysten kohdalla tämä kehitys on jo tapahtunut. Pari vuotta sitten voimaan astuneen terveydenhoitolain seuraus oli, että Suomen runsaasta 200 ambulanssiyrityksestä 150 joutui lyhyessä ajassa lopettamaan toimintansa – kun mahdollisuus annettiin, lukuisat sairaanhoitopiirit ryhtyivätkin tuottamaan itse sairaankuljetuksia tai tilaamaan niitä kilpailuttamatta aluepelastuslaitoksilta. Seuraus: ensihoidon kustannukset ovat kasvaneet rajusti.

Ambulanssiyrittäjät yrittivät ennen ko. lakimuutosta usein tavoin – melkein päällään seisten - saada päättäjät ymmärtämään, mitä tapahtuu, jos lakiesitykseen ei tehdä muutoksia. Heitä ei kuunneltu. Seuraukset ovat karut ja kohdistuvat ennen kaikkea kansalaisiin: kulujen kasvaessa muuhun terveydenhuoltoon jää vähemmän resursseja - tarvitaan säästöjä ja leikkauksia.

Millaiset ovat seuraukset, jos tämä sama, tiettyjä suuria toimijatahoja suosiva toimintamalli ulotetaan koskemaan koko suomalaista terveydenhuoltoa?

Minun, terveydenhuoltoa vuosien ajan seuranneen tiedottajan ja toimittajan silmissä ne päättäjät, jotka puhuvat vain julkisen toimijan puolesta, ovat kertakaikkisen epäeettisiä, epärehellisiä ja laiskoja, faktat sivuuttavia populisteja. Julkinen sektori ei koskaan pysty tuottamaan kaikkia kansalaisten tarvitsemia palveluja niin kustannustehokkaasti ja kattavasti kuin järjestelmä, jossa kaikille kynnelle kykeneville, tarkat laatukriteerit täyttäville palveluntuottajille annetaan mahdollisuus tarjota palvelujaan asiakkaan itsensä valittaviksi. Julkinen ei ole automaattisesti eettistä ja tasa-arvoista. Päinvastoin: rahojen ja muiden resurssien tehoton käyttö, vanhoihin toimintamalleihin jumiutuminen sekä suuruus, kankeus ja byrokratia ovat pois lapsilta, vanhuksilta ja sairailta. Se on epäeettistä.

Tällainen monitoimijainen järjestelmä, jossa myös pk-yritysten kentällä ja kolmannella sektorilla on julkisen täydentäjänä ja toistensa sparraajina tasavertainen mahdollisuus olla mukana palvelujen tuotannossa, tuottaa kustannuksiltaan ja laadultaan parasta ja kustannuksiltaan kokonaisedullisinta terveydenhuoltoa asiakkaiden valittavaksi.

Ja niin kuin joku viisas on huomauttanut: osaammehan ostaa asuntoja, valita aviopuolison ja päättää lapsiamme koskevista tärkeistä asioista – osaamme siis myös vertailla ja valita terveyspalveluita.

Missä on se rohkea päättäjä, joka uskaltaa kammeta väärille urille lonksahtamassa olevan sote-pyörän takaisin oikeille jengoilleen ja joka saa toisen päättäjän mukaan samaan urakkaan? Nyt jos koskaan kansalaiset tarvitsisivat häntä kipeästi.

Onko fysioterapeutilla lupa hoitaa syytä – ei pelk...
Kanta-juna vie ja fysioterapeutit vikisee!
 

Kommentit 3

Vieras - Juha Lindgren päiväyksellä 20.10.2015 15:17

Tässä ihan pelkkää asiaa saa lukea!
Yksityinen hoitopalvelusektori on merkittävässä asemassa hoitaessaan merkittävää osaa väestöstä. Jos tämä sektori tapetaan pudottamalla veronmaksajille - palvelujen tosiasiallisille käyttäjille kohdistettavaa yhteiskunnallista tukea pääasiassa KELA-korvausten muodossa, on aivan selvää, että ne ihmiset, joilla ei enää ole varaa hoidattaa itseään yksityisellä sektorilla, siirtyvät kuntien ja kaupunkien jonoihin halvemman hoidon toivossa.
Valtion ja kuntien suuri savotta saada säästettyä kuluissa merkitsee käytännössä sitä, että nämä ihmiset pakkautuvat nyt saman hoitoresurssin hoidettavaksi, joka jo nyt kärvistelee hoitotakuun ikeessä.
Lopputulos on, että ihmiset todellisuudessa jäävät ilman sitä hoitoa, joka olisi heille välttämätöntä ja johtaisi mahdollisesti jopa vaivan parantumiseen. Näin hyvää tarkoittava kulukuri johtaakin todellisuudessa kansalaisten terveyden heikkenemiseen, vaikka en usko, että kukaan sitä edes haluaa.
Kyseessä on yksinkertaisesti väärä tapa säästää. Jos halutaan ihmisten kuukahtelevan hoitojonoon ja sitä kautta vähentävät hoidon tarvetta, silloin nyt suunnitteilla oleva tapa on juuri parahultainen.
Meillä hoitoalan ammattilaisilla voisi olla tarjota parempia vaihtoehtoja. Jos joku päättäjä edes hiukan kuuntelisi meitä.

Tässä ihan pelkkää asiaa saa lukea! Yksityinen hoitopalvelusektori on merkittävässä asemassa hoitaessaan merkittävää osaa väestöstä. Jos tämä sektori tapetaan pudottamalla veronmaksajille - palvelujen tosiasiallisille käyttäjille kohdistettavaa yhteiskunnallista tukea pääasiassa KELA-korvausten muodossa, on aivan selvää, että ne ihmiset, joilla ei enää ole varaa hoidattaa itseään yksityisellä sektorilla, siirtyvät kuntien ja kaupunkien jonoihin halvemman hoidon toivossa. Valtion ja kuntien suuri savotta saada säästettyä kuluissa merkitsee käytännössä sitä, että nämä ihmiset pakkautuvat nyt saman hoitoresurssin hoidettavaksi, joka jo nyt kärvistelee hoitotakuun ikeessä. Lopputulos on, että ihmiset todellisuudessa jäävät ilman sitä hoitoa, joka olisi heille välttämätöntä ja johtaisi mahdollisesti jopa vaivan parantumiseen. Näin hyvää tarkoittava kulukuri johtaakin todellisuudessa kansalaisten terveyden heikkenemiseen, vaikka en usko, että kukaan sitä edes haluaa. Kyseessä on yksinkertaisesti väärä tapa säästää. Jos halutaan ihmisten kuukahtelevan hoitojonoon ja sitä kautta vähentävät hoidon tarvetta, silloin nyt suunnitteilla oleva tapa on juuri parahultainen. Meillä hoitoalan ammattilaisilla voisi olla tarjota parempia vaihtoehtoja. Jos joku päättäjä edes hiukan kuuntelisi meitä.
Ritva Tiittanen-Wallenius päiväyksellä 20.10.2015 15:58

Näen juuri samoin: "Näin hyvää tarkoittava kulukuri johtaakin todellisuudessa kansalaisten terveyden heikkenemiseen, vaikka en usko, että kukaan sitä edes haluaa. " Kunpa päättäjät nyt pysähtyisivät kuuntelemaan. Jos vahingon annetaan tapahtua - ja myllätään sote-kenttä muutenkin ilman vaikuttavuusarvioita - on tapahtunutta todella vaikea korjata.

Näen juuri samoin: "Näin hyvää tarkoittava kulukuri johtaakin todellisuudessa kansalaisten terveyden heikkenemiseen, vaikka en usko, että kukaan sitä edes haluaa. " Kunpa päättäjät nyt pysähtyisivät kuuntelemaan. Jos vahingon annetaan tapahtua - ja myllätään sote-kenttä muutenkin ilman vaikuttavuusarvioita - on tapahtunutta todella vaikea korjata.
Vieras - Vammainen ja huolestunut veronmaksaja päiväyksellä 20.10.2015 17:08

Ei pitäisi tehdä samaa virhettä kuin ambulanssitoiminnan osalla tehtiin. Luultiin että säöstöjä tulee ja totuus olikin toinen. Kirjoittajan faktat ja vankka kokemus olisi käytettävä avuksi tälläisiä ISOJA sotepäätöksiä tehdessä eikä hokea mantraa että soteuudistusta tehdään hyvin, rahaa säästyy ja tätä valmisteltu perusteellisesti. Tosiasia on että pienyrittäjät tietää miten isot lopulliset sote-voittajat eli kansainväliset tai kansalliset suuryhtiöt toimii kun pikkukilpailijat syöty pois: hinnat taivaisiin ha voitot piiloon veroparatiiseihin. Salkkumiehet päättäjien luokse ja hups kansallinen synenergia mukamas uudistyksessa voittaa. Tosiasiassa lobbauksella ajetaan pk- yritykset soteuudistuksessa alas tai isompien syliin ja hinnat nousee. Loppoutuloksena hoitoa saavia on vähemmän kun maksukykyä ei ole sairaanhoitopiirillä enää kaikkia hoitaa. Pelkona on että apua tarvivat "paperilla saadaan sääntöpykälillä pois avun piiristä" kuten mm. Fysioterapiassa tms kun kunta/ sairaanhoitopiiri tekee raakaa valintaa rahojen loppuessa. Törkeää yhteiskunnan rahojen siirtoa isoille yhtiöille jotka jättää veronsa maksamatta Suomeen.

Ei pitäisi tehdä samaa virhettä kuin ambulanssitoiminnan osalla tehtiin. Luultiin että säöstöjä tulee ja totuus olikin toinen. Kirjoittajan faktat ja vankka kokemus olisi käytettävä avuksi tälläisiä ISOJA sotepäätöksiä tehdessä eikä hokea mantraa että soteuudistusta tehdään hyvin, rahaa säästyy ja tätä valmisteltu perusteellisesti. Tosiasia on että pienyrittäjät tietää miten isot lopulliset sote-voittajat eli kansainväliset tai kansalliset suuryhtiöt toimii kun pikkukilpailijat syöty pois: hinnat taivaisiin ha voitot piiloon veroparatiiseihin. Salkkumiehet päättäjien luokse ja hups kansallinen synenergia mukamas uudistyksessa voittaa. Tosiasiassa lobbauksella ajetaan pk- yritykset soteuudistuksessa alas tai isompien syliin ja hinnat nousee. Loppoutuloksena hoitoa saavia on vähemmän kun maksukykyä ei ole sairaanhoitopiirillä enää kaikkia hoitaa. Pelkona on että apua tarvivat "paperilla saadaan sääntöpykälillä pois avun piiristä" kuten mm. Fysioterapiassa tms kun kunta/ sairaanhoitopiiri tekee raakaa valintaa rahojen loppuessa. Törkeää yhteiskunnan rahojen siirtoa isoille yhtiöille jotka jättää veronsa maksamatta Suomeen.