header

 

 Liity jäseneksi

Hae sivuilta


 
FYSI-logo pelkka f-kirjainSuomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on suomalaisen fysioterapian ja kuntoutuksen yrittäjäjärjestö. Mitä teemme? Missä ja miten vaikutamme? Tältä "Fysi vaikuttaa" –sivultamme näet, missä Fysin toiminnanjohtaja ja muu Fysi-väki liikkuu, osallistuu ja vaikuttaa.
 
 
TAMMIKUU
 
8.1.2015
FYSIn ja SFHL:n henkilökunnan kehittämispäivä, tehtävien kartoitus, tavoitteet ja toimintatavat.
 
12.1.2015
Suomen Tule ry:n hallituksen kokous ja strategiapäivä; Leila Salonen FYSI ry:stä.
TULE logo vain symboli
 
"Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry:n kokous pidettiin tällä kertaa Fysin tiloissa. Järjestöön kuuluu 14 valtakunnallista kansalais-, potilas- ja ammattijärjestöä sekä asiantuntijaorganisaatioita. Yhteensä näihin järjestöihin kuuluu 60.000 henkilöä. Kokouksessa pohdittiin mm. Suomen Tule ry:n tehtävää ja toiminnan tavoitteita sekä sitä, miten saisimme entistä tehokkaammin tule-tietoa viedyksi päättäjille päin. Toiminnan keskiössä on  luoda edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Siinäpä meillä tehtävää kerrakseen!"
 
13.1.2015
Toimialakysely fysioterapiayrittäjille -tulosten analysointi (Reconos Oy:n toteuttama kyselytutkimus); Toiminnanjohtaja Leila Salonen ja tiedottaja Ritva Tiittanen-Wallenius.
 
"Sähköpostitutkimuksena toteutetun Toimialakyselyn tavoitteena oli selvittää fysioterapia- ja kuntoutusalan yritysten ja ammatinharjoittajien tämänhetkistä tilannetta, haasteita ja odotuksia. Kyselystä laadittava yhteenveto antaa edunvalvonnan pohjaksi ajantasaista tietoa koko fysioterapiatoimialasta. Tietoa tarvitaan jo tällä viikolla, kun FYSI ry:n toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja tapaavat mm. sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn, ja lähiviikkoina tapaamisissa muiden ministereiden, kansanedustajien, kuntapäättäjien ja viranomaisten kanssa. Toimialakyselyn loppuraportti tulee jäsenistön luettavaksi Fysin jäsensivuille."
 
14.1.2015
Kelan avoterapiastandardi -keskustelutilaisuus; puheenjohtaja Tuula Mustonen, toiminnanjohtaja Leila Salonen, lakimies Juhani Saarinen
 
"Kelan järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin vaikeavammaisten avoterapiastandardin sisällöstä ja esiin nousseista kysymyksistä. Fysin jäsenyrittäjät evästivät meidät standardia koskevilla arvioillaan ja kommenteillaan. Kelan asiantuntijat kirjasivat kysymyksiämme ja lupasivat toimittaa lisätietoa meille Fysiin. Pyysimme myös, että ennen seuraavan standardin kirjoittamista meitä kuultaisiin uudelleen. Tähän pyyntöön saimme myöntävän vastauksen."
 
14.1.2015
Ministeri Laura Rädyn tapaaminen STM:ssä, aiheina sote-uudistus ja terveydenhuollon alv-asiat; Tuula Mustonen, Leila Salonen, Ismo Saarinen, Juhani Saarinen
 
"Keskustelimme ministerin kanssa toimialaamme askarruttavista haasteista. Kerroimme mm. Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisävero-ohjeesta, joka järjestömme mielestä kaipaa täsmennystä ainakin fysioterapian osalta. Kyseinen ohjehan tuli voimaan viime vappuna ja oli nyt - puolen vuoden voimassa olonsa jälkeen -  joulun aikaan lausuntopyynnöllä. FYSI ry antoi verohallinnolle jymäkän lausuntonsa. Veimme tuon lausunnon myös ministeri Laura Rädylle tuliaisina. Lisäksi keskustelimme sote-uudistuslakiesityksestä, joka parhaillaan on eduskunnan käsittelyssä. Muistutimme siitä, että onnistunut sote-uudistus edellyttää myös yksityisten palveluntuottajien palvelujen hyödyntämistä. Saimme ministeriltä neuvon jatkaa edelleenkin ahkerasti edunvalvontatyötämme jäsenkenttämme puolesta."
 
15.1.2015
FYSI ry:n hallituksen kokous, vuoden ensimmäinen kokous, jossa valittiin varapuheenjohtaja ja työryhmät.
 
"FYSI ry:n vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa valittiin Matti Auvinen jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana ja istuvalla puheenjohtajallammehan Tuula Mustosella kausi onkin kesken eli hän jatkaa haastavissa tehtävissä. Kokouksessa keskusteltiin mm. Potilastiedon arkistoon liittymisestä, Kelan uusimman tiedotteen aikaansaamista kysymyksistä kentältä sekä alkaneen vuoden koulutustarjonnastamme ja tulossa olevista toimialaamme liittyvistä messuista, joissa Fysi on mukana. Lisäksi kokouksessa valittiin Fysin työryhmien jäsenet. FYSI ry:llä on kuusi työryhmää, joissa puheenjohtajina ja jäseninä toimivat Fysin luottamushenkilöt ja henkilökunta:
- Jäsen- ja järjestötyöryhmä, Matti Auvinen pj, muut jäsenet Tuula Väyrynen ja Leila Salonen
- Koulutustyöryhmä, Kirsti Jännes pj, muut jäsenet Helena Mantere, Sanna Pennanen, Katja Tonteri, Mari Visakko ja Leila Salonen
- Markkinointi- ja viestintätyöryhmä, Susanna Antikainen pj, muut jäsenet Tuula Mustonen, Ritva Tiittanen-Wallenius ja Leila Salonen
- Potilastiedon arkistoon liittyminen -työryhmä, Susanna Antikainen pj, muut jäsenet Juhani Saarinen ja Leila Salonen
- Talous- ja strategiatyöryhmä, Tuula Mustonen, pj, muut jäsenet Matti Auvinen, Heikki Hämäläinen, Anna Nurmi ja Leila Salonen
- Viranomaistyöryhmä, Tuula Mustonen pj, muut jäsenet Juhani Saarinen ja Leila Salonen
 
15.1.2015
"Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015", media- ja sidosryhmätilaisuus Kelassa; Ritva Tiittanen-Wallenius webcast-osallistujana
 
"Ajankohtaisseminaarin kahdessa viimeisessä alustuksessa muistutettiin, että sote-järjestelmää ja sen rahoitusta uudistettaessa tulee tiedostaa Kela-korvauksen tärkeä merkitys yksityisten terveyspalveluiden käytön mahdollistajana myös kaikkein vähävaraisimmille. Tutkimusprofessori Hennamari Mikkola korosti, että vaikka Kela-korvaus on näivettynyt pieneksi, sen saajia on todella paljon: peräti 2 miljoonaa kansalaista. Kaikkein vähävaraisimmastakin värstöryhmästä - yli 65-vuotiaista naisista - Kela-korvausta yksityisten palveluiden käytöstä sai 35 %. Euromääräisesti Kela-korvauksiin menevä rahasumma on pieni: vain reilusti alle 100 miljoonaa. Mikkola kysyi, että jos kaikki tällainen julkinen tuki supistuu ja otetaan pois yksityisten palvelujen käytöstä, niin tarkoittaako se sitä, että järjestelmä eriarvoistuu entisestään ja vastasi, että sitä se hyvin herkästi voi tarkoittaa. Kelan etuusjohtaja Elise Kivimäki esitteli alustuksessaan Kelan oman rahoitusmallin, jonka se on rakentanut yhdeksi vaihtoehdoksi sote-rahoitusta pohtivaan työryhmään. Kela-seminaarin esitykset ovat katseltavissa videotallenteina ja powerpoint-esityksinä osoitteessa http://www.kela.fi/sosiaaliturvan-kuumat-perunat-2015
 
19.1.2015
Fysi ry:n koulutusten sosiaalisen markkinoinnin suunnittelupalaveri. Koulutussuunnittelija Katja Tonteri ja markkinointi- ja viestintätyöryhmän pj. Susanna Antikainen Jyväskylä.
 
Toimintasuunnitelmaan on yhdeksi viestinnän ja markkinoinnin painopistealueeksi kirjattu sosiaalisen median haltuunotto FYSI ry:ssä. Etenkin opiskelijoiden tavoitettavuus paranee merkittävästi sosiaalisen median eri kanavien avulla. Vuoden aikana on tavoitteena Fysin koulutusten näkyminen ainakin Facebookissa ja Twitterissä sekä mahdollisesti myös LinkedInissä.
 
20.1.2015
eArkki -ohjausryhmä, Potilastiedon arkistoon liittyminen (Kanta); Leila Salonen
 
"Tänään eArkin ohjausryhmässä pohdimme Potilastiedon arkistoon liittymisen aikataulutusta, onkohan se käytännössä realistinen? 18.000 yksityistä  palveluntuottajaa pitäisi 1.9.2015 olla mukana Kanta-järjestelmässä... Ainakin valmistautuminen on aloitettava viimeistään tänään. Julkisen puolen toimijoista 2/3 on liittynyt Potilastiedon arkistoon, eli ei se valmista sielläkään vielä ole. Tämän viikon perjantaina fysioterapiayrittäjät opiskelevat Rakenteista kirjaamista ja Potilastiedon arkistoon liittymistä Lappeenrannassa koulutuspäivässä, jonka ovat järjestäneet FYSI ry ja Suomen Fysioterapeutit ja jossa THL ja Kela esittävät aiheeseen liittyvät uusimmat tiedot.  Ja kierros jatkuu viidelle muulle paikkakunnalle saman asian merkeissä."
 
22.1.2015
FYSIn senioreiden tapaaminen FYSIssä, ajankohtaiskatsaus Fysin toiminnasta, FYSIn seniorit, ent. toiminnanjohtaja Aino Sainio, koulutussuunnittelija Mari Visakko, Leila Salonen
 
"Vuoden ensimmäinen senioritapaaminen iloisen puheenpulputuksen merkeissä. Vuoden haasteet - muotoutumassa oleva sote-ratkaisu, verottajan muuttuneet alv-tulkinnat ja yksityisen sektorin liittyminen sähköiseen Potilastiedon arkistoon - saivat seniorit huokaisemaan: onneksi tuo ei koske enää meitä... Mari Visakon esittelemä Fysin koulutrustarjonta sai sen sijaan haltioituneen vastaanoton. Fysin historian ensimmäiset koulutukset ulkomaanmatkoiltaan tuliaisiksi tuonut Sonja Tuomolin totesi tämän päivän koulutustarjottimen niin houkuttelevaksi, että haluaisi tulla takaisin töihin!"
 
22.1.2015
Koulutussuunnittelija Mari Visakko osallistuu yhdessä Suomen Fysioterapeuttien Riitta Partian kanssa Kaisankodissa viimeisellä jaksolla olevan Aslak-ryhmän yhteistoimintapäivään. 
 
"Loistavan ryhmähengen kehittänyt porukka on juhlinut yhdessä mm. yhden jäsenensä polttareita! Yhteistoimintapäivän tilaisuus alkoi yhteisellä lounaalla, johon osa ryhmäläisistä tuli myöhässä pitkäksi venyneen hiihtolenkin jälkeen.
Keskustelussa olivat mukana ryhmäläisten, Mari Visakon ja Riitta Partian lisäksi Kaisankodin työfysioterapeutti, vastuufysioterapeutti ja psykologi."
 
22.1.2015
Kela-tapaaminen koskien fysioterapian korvattavuutta 1.1.2015 alkaen; Tuula Mustonen, Leila Salonen, Juhani Saarinen, muut keskustelijat Kelasta ja Fysioterapeuttiliitosta.
 
23.1.2015
Rakenteinen kirjaaminen ja Potilastiedon arkistoon liittyminen -ajankohtaispäivä Lappeenrannassa; Tuula Mustonen, Leila Salonen, Juhani Saarinen
 
29.1.2015
Rakenteinen kirjaaminen ja Potilastiedon arkistoon liittyminen -ajankohtaispäivä Vaasassa; Helena Mantere, Leila Salonen, Juhani Saarinen
 
 
HELMIKUU
 
3.2.2015
Hyrrät -hankkeen ohjausryhmä, Hyvinvointialalle reittejä yrittäjyyteen, Metropolian hanke, FYSI mukana hankkeen ohjausryhmässä; Terhi Enjala ja Leila Salonen
 
4.2.2015
Rakenteinen kirjaaminen ja Potilastiedon arkistoon liittyminen -ajankohtaispäivä Kuopiossa; Matti Auvinen, Leila Salonen, Juhani Saarinen
 
5.2.2015
eArkki -vaikuttajafoorumi, Potilastiedon arkistoon liittyminen (Kanta); Leila Salonen
 
9.2.2015
Rakenteinen kirjaaminen ja Potilastiedon arkistoon liittyminen -ajankohtaispäivä Helsingissä, Tuula Mustonen, Leila Salonen, Juhani Saarinen
 
11.2.2015
Kelan tarjouskilpailu -keskustelutilaisuus, keskustelua viime vaikeavammaisten avoterapiatarjouskilpailutuksesta; Tuula Mustonen, Leila Salonen, Juhani Saarinen
 
12.2.2015
YTY-yhteistyöryhmän kokous (Kanta-arkisto); Leila Salonen
 
17.2.2015
Rakenteinen kirjaaminen ja Potilastiedon arkistoon liittyminen -ajankohtaispäivä Oulussa; Tuula Mustonen, Leila Salonen, Juhani Saarinen
 
 
MAALISKUU
 
10.3.2015
Kelan neuvottelukunta, Kelan ajankohtaiset kuulumiset; Leila Salonen
 
4.3.2015
Rakenteinen kirjaaminen ja Potilastiedon arkistoon liittyminen -ajankohtaispäivä Tampereella; Kirsti Jännes, Leila Salonen, Juhani Saarinen
 
18.-.19.3.2015
Fysiotec-messut ja NYT lapset liikkeelle -koulutus, Tampere;  Kirsti Jännes, Katja Tonteri, Ritva Tiittanen-Wallenius, Mari Visakko, Tuula Väyrynen
 
20.-.22.3.2015
FSPA-urheilufysioterapian kansainvälinen kongressi Finlandia-atalolla, Helsingissä; Kirsti Jännes, Leila Salonen, Katja Tonteri, Mari Visakko
 
22.3.2015 
SFOT - fysioterapiaopiskelijoiden valtakunnallinen tapahtuma, Lahti; Katja Tonteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uutisikkuna: Fysioterapia ja kuntoutus mediassa